Disclaimer - Veteranen Nederland

Ga naar de inhoud
Disclaimer
Disclaimer voor veteranennederland.nl

Stichting Twenty-four Seven (Kamer van Koophandel: 72499494), hierna te noemen 24/7, verleent u hierbij toegang tot https://veteranennederland.nl ("Website van Stichting Twenty-four Seven"), een website waar informatie zal worden gepubliceerd van zo veel mogelijk Nederlandse veteranen en/of thuisfrontorganisaties. 24/7 behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

24/7 spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van 24/7. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan 24/7 nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 24/7. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 24/7, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Naar het idee van o.a. Stichting Veteranen Hart van Brabant, uitgevoerd door Twenty-four Seven.
© 2020 - Twenty-four Seven. Alle rechten voorbehouden..
Terug naar de inhoud