Voorwaarden - Veteranen Nederland

Ga naar de inhoud
Met het aanvragen of melden van evenementen, prikbordberichten et cetera,  ga je automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden. Heftig? Welnee, de voorwaarden die wij stellen zijn eenvoudig en transparant. Uiteraard voldoen we aan de gestelde AVG-normen.

Algemene Voorwaarden

 • Deze dienst wordt kosteloos aangeboden door Stichting Twenty-Four Seven, gevestigd te Geertruidenberg en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72499494 en met RSIN 859130976. In het geval van technische storingen, updates of andere noodzakelijkheden, zijn zij gerechtigd om per email contact met jou op te nemen. Stichting Twenty-Four Seven, of andere samenwerkingspartners, zullen nooit kosten voor het gebruik van deze website en alle mogelijkheden in rekening brengen aan de gebruikers en/of aangesloten organisaties.

 • Stichting Twenty-four Seven is gerechtigd om een verzoek niet in behandeling te nemen of uit te voeren wanneer dit in strijd is met eventuele contractuele verplichtingen, wettelijke bepalingen of de stichting en haar websites in welke vorm dan ook zouden kunnen schaden, zonder dat zij verplicht is hiervan de redenen kenbaar te maken.

 • De op deze website getoonde afbeeldingen en/of beeldmateriaal zijn en blijven eigendom van Stichting Twenty-four Seven of zijn met toestemming en/of licentie gepubliceerd door Stichting Twenty-four Seven.  Logo`s, banners en/of informatie mogen dan ook nooit worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming. Voor eventuele vermelding op externe websites kan op verzoek bestanden worden verzonden waarin informatie en eventuele logo`s in de juiste formaat, voor de betreffende website, door Stichting Twenty-four Seven worden aangeleverd.

 • Stichting Twenty-four Seven doet haar uiterste best om bij publicaties de eventuele rechthebbende of auteursgerechtigde te achterhalen. Desondanks kan het voorkomen dat op één van onze websites iets staat vermeld waartegen bezwaren zijn. Indien er bezwaren zijn kunnen deze kenbaar worden gemaakt aan Stichting Twenty-four Seven zodat we alsnog de juiste gegevens ontvangen, toestemming en/of licentie kunnen krijgen of tot verwijdering van het betreffende content over kunnen gaan.


Het melden van Nieuwsberichten

 • Deze website bevat nieuwsberichten welke door de aangesloten organisaties worden aangeleverd. Stichting Twenty-four Seven gaat niet over de inhoud van deze berichten, mits deze niet in strijd zijn met wettelijke regels. Wanneer hier sprake van is of wanneer het Fake Nieuws (aantoonbaar) betreft is Stichting Twenty-four Seven gerechtigd om het bericht niet te plaatsen.

 • Ook is Stichting Twenty-four Seven gerechtigd om bepaalde berichten aan te houden voor publicatie wanneer bijvoorbeeld veel berichten geplaats worden door een bepaalde organisatie waardoor het nieuws te vaak over enkele organisatie zou gaan. Op deze website moeten berichten van alle aangelosten organisaties ( een beetje evenredig) kunnen worden gepubliceerd. Stichting Twenty-four Seven zal dit monitoren.

Gegevens van Organisaties

 • Stichting Twenty-four Seven gebruikt de gegevens van de gebruikers en/of aangesloten organisaties alleen voor technische doeleinde dus niet voor commerciële doeleindes. De gegevens moeten door de gebruiker en/of aangesloten organisaties dus zelf worden gecontroleerd en bij onjuistheden direct worden doorgegeven.

 • Gebruikers en/of aangesloten organisaties geven dus toestemming aan Twenty-four Seven bij gebruik van de aangeboden mogelijkheden om hen te benaderen voor technische vragen of over de werking van de websites.

 • Websites die onder het eigendom vallen van Stichting Twenty-four Seven worden hierbij niet aangemerkt als derdenpartij.

Prikbordberichten

 • Via deze website hebben Veteranen & Thuisfront de mogelheid om prikbordberichten te publiceren wat geheel gratis is.

 • De ingezonden berichten worden door Stichting Twenty-four Seven letterlijk overgenomen en gepubliceerd binnen minimaal 7 werkdagen en maximaal 14 werkdagen.  Geheel afhankelijk van de aantal berichten en onderhoudschema.

 • Omdat sommige berichten informatie kan bevatten wat in strijd is met de privacy behoud Stichting Twenty-four Seven het recht voor om deze te weigeren of te verwijderen wanneer daar een verzoek voor is ontvangen, zonder de verplichting om plaatser hiervan in kennis te stellen.

 • Commerciële prikbordberichten of berichten die strijdig zijn met de diensten van Stichting Twenty-four Seven worden niet gepubliceerd of kunnen worden geweigerd.
 • Berichten waarmee iets te koop wordt aangeboden door Veteranen & Thuisfront of Stichting en/of Vereniging mogen uiteraard wel zolang de opbrengst kleinschalig is of ten gunsten komt van hun doelstelling.

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en/of aanvullingen.


Naar het idee van o.a. Stichting Veteranen Hart van Brabant, uitgevoerd door Twenty-four Seven.
© 2020 - Twenty-four Seven. Alle rechten voorbehouden..
Terug naar de inhoud